RAPORT DE ACTIVITATE - 2011 ASCOR Galaţi filiala „Sfântul Apostol Andrei”

DEPARTAMENTUL UNIVERSITARIA

 

- acest departament, cel mai important şi reprezentativ al asociaţiei noastre, a continuat seria conferinţelor duhovniceşti dedicată perioadei Postului Mare, acestea având loc de obicei în cadrul Pinacotecii Centrului Eparhial sau la Capela Studenţească. Între acestea, menţionăm doar câteva dintre conferinţe:

- în 29 martie – a avut loc în cadrul Capelei Studenţeşti, conferinţa cu titlul "De

la moarte la viaţă prin Sf. Taină a Botezului", avându-l ca invitat pe Pr. Călin Toderiţă,

- în 30 martie – a avut loc în cadrul Sălii Episcop Melchisedec Ştefănescu,

conferinţa cu titlul „"Lumina tainei Sf. Botez în urcuşul spre Înviere”, avându-l ca invitat pe Î.P.S. Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscop al Dunării de Jos,

- în 12 aprilie – a avut loc în cadrul Capelei Studenţeşti, conferinţa cu titlul “Mai

ştiu tinerii să postească?”, avându-l ca invitat pe Pr. Chircă Viorel,

 

 CAPELA STUDENŢEASCĂ

 

- aici, s-au fructificat şi înmulţit foarte mult activităţile şi conferinţele datorită

numărului tot mai mare de studenţi care frecventează Capela.

- astfel, aici, de la începutul noului an universitar, s-au organizat Conferinţe

săptămânale la care participă cca. 35 de studenţi. Între acestea, amintim câteva dintre temele Serilor duhovniceşti:

 

 • în data de 3 martie a avut loc Seara Duhovnicească cu titlul "Rolul şi

importanţa femeii creştine în viaţa Bisericii şi a familiei", avându-l ca invitat pe Pr. Florin Chiosa;

 • în data de 22 martie a avut loc o seară duhovniceasca, avand ca invitat pe

Pr. Simeon Sică, de la parohia Viziru - jud. Brăila, care ne-a vorbit "Despre vocatia indragostirii la tineri",

 • în data de 11 octombrie a avut loc o seară duhovniceasca, avand ca invitat

pe Pr. Daniel Zlate, care a vorbit studenţilor despre "Rodul rugăciunii în viaţa studentului",

 • în data de 18 octombrie a avut loc o seară duhovniceasca, avand ca invitat

pe Pr. Ionel Panait, care a vorbit studenţilor despre "Ispitele tinereţii",

 • în data de 25 octombrie a avut loc o seară duhovniceasca, avand ca invitat

pe Pr. Daniel Popa, care a vorbit studenţilor despre "Terapie spirituală pentru tineri",

 • în data de 30 octombrie a avut loc o seară duhovniceasca, avand ca invitat

pe Pr. Călin Toderiţă, care a vorbit studenţilor despre "Patima şi virtutea în viaţa tânărului de astăzi",

 • în data de 22 octombrie a avut loc o seară duhovniceasca, avand ca invitat

pe Pr. Ionel Ostache, care a vorbit studenţilor despre "Iubirea, de la patimă la păcat",

 • în data de 25 octombrie a avut loc o seară duhovniceasca, avand ca invitat

pe Pr. Viorel Chircă, cu ocazia Sărbătoririi Sfintei Ecaterina, Ocrotitoarea teologilor,

 • în data de 13 decembrie a avut loc o seară duhovniceasca, avand ca invitat

pe Pr. Daniel Zlate, care a vorbit studenţilor despre "Taina spovedaniei",

 

 • în data de 1 noiembrie ASCOR împreună cu Liga Studenţilor, a organizat

Sfinţirea Căminelor Studenţeşti, prilej cu care un număr de 12 preoţi au sfinţit toate camerele din Campusul Universitar, studenţii primind iconiţe şi cărticele de rugăciuni,

 

 • în data de 10 noiembrie ASCOR a finalizat lucrările de modernizare şi de dotare

a Capelei Studenţeşti, precum şi pictarea unei froase fresce cu Maica Domnului,

 

 • Tot in cadrul Capelei s-au organizat seri de film, dintre care amintm: în

data de 20 Iunie - "Steluţe pe pământ" şi în data de 28 iunie - "Ştefan cel Mare şi Sfânt",

 

 • tot în cadrul Capelei Studenţeaşti, în timpul anului universitar, cu excepţia

vacanţelor, în fiecare seară la ora 20.00 s-a oficiat Rugăciunea de Seară, iar în fiecare zi de miercuri s-a citit sau cântat Paraclisul Maicii Domnului,

- la aceste rugăciuni participă zilnic 30 studenţi,

 

- tot în cadrul Capelei Studenţeşti, în fiecare seară de duminică, după Rugăciunea

de Seară, s-au organizat agape, la care toţi tinerii au primit câte ceva de mâncare,

 

- s-a organizat tot aici, cu ocazia prăznuirii Sărbătoii Întâmpinării Domnului, din

2 Februarie, Hramul Capelei Studenţeşti, iar pe 30 Ianuarie, a Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii studenţilor;

 

SERI CULTURALE LA CAPELĂ

 

 - în 16 ianuarie, s-a organizat la Capela Studenţească o seară culturală cu prilejul

împlinirii a 161 de ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu;

- în 23 ianuarie, s-a organizat la Capela Studenţească o seară culturală cu prilejul

aniversării a 152 de ani de la Unirea Principatelor, în care s-a discutat despre importanţa Revoluţiei de la 1848 şi despre personalităţi gălăţene care au făcut posibilă Unirea: A.I Cuza şi Costache Negri,

 • membrii ASCOR Galaţi, au participat în luna martie şi în luna noiembrie a

acestui an, alături de toate celelalte filiale, la Consfătuirile Naţionale ASCOR, care a fost găzduită de această dată de filiala Timisoara şi Bucureşti,

 • iar în fine, tot acest departament este cel care a organizat în data de 29 mai,

alegeri pentru noul Comitet de Conducere ASCOR Galaţi, comitet ales pentru următorii 2 ani.

 

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI

 

În acest an, cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul oraşului, al Bisericii, al întregului neam românesc, şi al ASCOR Galaţi, am organizat un program extrem de variat, desfăşurat pe 3 zile, invitând şi având alături un număr de 8 filiale, 35 de studenţi,

- în ziua de sâmbătă, 26 noiembrie, cu ocazia aducerii Sfintelor Moaşte ale Sf. Ier. Spiridon din Grecia, tinerii de la ASCOR Galaţi au primit şi ei acest eveniment, aşa cum se cuvenea, în costume tradiţionale, populare, participând la toată procesiunea,

- pe tot parcursul desfîşurării acţiunilor dedicate acestor manifestări, tineri de la ASCOR Galaţi au ajutat la buna desfăşurare, ajutând acolo unde a fost nevoie. Au împărţit ceai şi pachete cu mâncare pelerinilor aflaţi la rând, au ajutat la bucătărie, au vândut la corturile amplasate în faţa Catedralei, etc.,

- în seara zilei de 29 noiembrie, conform unei frumoase tradiţii transmise din generaţii, tineri de la ASCOR Galaţi, cu participarea tinerilor de la celelalte filiale ASCOR din ţară, alături de tineri de la Liga Studenţilor din Galaţi, alăturându-li-se tineri de la liceele gălăţene şi credincioşi din Galaţi, au organizat “Procesiunea cu lumânări aprinse”, intitulată „Lumina Sfântului Andrei”, acţiune la care au fost prezenţi cca. 200 de studenţi,

- în după amiaza zilei de 30 noiembrie, ASCOR Galaţi, cu participarea tinerilor de la celelalte filiale ASCOR din ţară, alături de tineri de la Liga Studenţilor din Galaţi, alăturându-li-se copiii din parohia Fileşti, cu care ASCOR Galaşi derulează un frumos proiect social, au organizat un program cultural şi social, intitulat „Studenţii creştini, Apostoli ai dreptei credinţe”, motiv cu care a fost organizat un frumos concert de colinde susţinut de tineri de la ASCOR Galaţi, tineri proveniţi de la celelate filiale din ţară, precum şi copiii din parohia Fileşti. La final toţi cei prezenţi au primit daruri,

- în seara zilei de 30 noiembrie, ASCOR Galaţi, cu participarea tinerilor de la celelalte filiale ASCOR din ţară, a organizat un program duhovnicesc, intitulat „Sfântul Andrei , ocrotitorul studenţilor”, în cadrul Capelei Studenţeşti, motiv cu care au fost prezenţi preoţii Daniel Popa, Ionel Panait, Sorin Cojocaru. Seara a început cu săvârşirea Acatistului Sfântului Apostol Andrei, urmată apoi de un dialog duhovnicesc purtat cu tineri, pentru ca la final să fie organizată o rugăciune de mulţumire.

 

DEPARTAMENTUL PREUNIVERSITARIA

 

 • acest departament nu doar a menţinut ci a şi fructificat legătura dintre

asociaţie şi toţi profesorii de religie din oraşul Galaţi, şi nu numai, astfel că tinerii de la toate liceele au putut sta în contact cu întreaga grila de programe desfăşurată de ASCOR Galaţi şi foarte mulţi s-au şi remarcat prin participare,

 • imediat după începerea noului an şcolar, acest departament va convoca o

şedinţă de lucru cu toţi profesorii de religie, pentru a stabili grila de activităţi comune, pentru noul an.

 

DEPARTAMENTUL FILANTROPIA

 

- cu ocazia zilei de 1 martie, asociaţia noastră, în parteneriat cu Crucea Roşie România, a adus zâmbetul pe buze, bătrânilor din Azilul de pe strada Domnească, prin dialog, cântece şi împărţire de cadouri,

- s-au organizat trei mari acţiuni de într-ajutorare a familiilor extrem de sărace din parohia Fileşti: prima, în data de 12 martie, a doua în 16 martie şi apoi în 16 aprilie,

- în prealabil, ASCOR a desfăşurat o puternică campanie de strângere de fonduri în bani şi alimente, atât prin liceele gălăţene, facultăţi dar şi printre membrii ASCOR,

- tot acest departament a organizat săptămânal, activităţi cu copiii din cadrul Căminului Radu Negru. Aceştia au fost aduşi duminical la Biserică, le-au fost oferite încălţăminte nouă, cu ocazia tradiţionalului ritual de “Spălarea a picioarelor” din Joia Mare,

- cu aceeaşi copii, ASCOR Galaţi, prin membrii săi, au ieşit la plimbare, au jucat jocuri şi le-au cumpărat hăinuţe şi jucării noi, cu ocazia zilei de 1 iunie, dar şi cu ocazia altor acţiuni prinse în programul ASCOR,

- în fiecare zi de sâmbătă, ASCOR a desfăşurat vizite misionară în cadrul Azilurilor de pe Strada Domnească şi Războieni din Galaţi, prilej cu care, bătrânii, au primit, pe lângă îmbrăţisări, cuvinte frumoase şi daruri utile lor,

- în ziua de 8 martie, s-a desfăşurat a vizită misionară în cadrul Maternităţii „Buna Vestire” din Galaţi, prilej cu care, tinerele mame au primit un cuvânt bun şi cadouri,

- tot aici, în data de 25 martie, ASCOR a fost din nou prezent pentru a vizita, mamele de la Maternitatea „Buna Vestire” cu ocazia hramului acesteia şi a zilei femeii creştine, motiv cu care le-au împărţit flori şi daruri,

- în ziua de 17 septembrie, după o amplă Campanie de strângere de fonduri, tineri de la ASCOR Glaţi au mers în parohia Fileşti, unde au ajutat un număr de 20 de copii, oferindu-le ghiozdane, rechizite şcolare, mulţumită donatorilor şi tinerilor,

- în ziua de 29 octombrie, tinerii de la ASCOR s-au aflat din nou în aceeaşi parohie, pentru a oferi, de această dată părinţilor, toate cele necesare în casă, produse de curăţenie, de igienă şi de dezinfectare,

- în fiecare zi de sâmbătă, tineri de la ASCOR, vizitează aceşti copii şi după ce le oferă pachete de mâncare, îi prepară la diferite materii şcolare, fac repetiţii la colinde, cânte cântece şi joacă diferite jocuri,

 

DEPARTAMENTUL CULTURAL

- acesta s-a remarcat prin organizarea de cursuri gratuite, săptămânale, de dans tradiţional, la care au participat, cu mult success, mulţi tineri. Prin intermediul acestor cursuri, s-a reuşit promovarea tradiţiilor româneşti şi cultivarea dragostea de frumos, printre studenţi,

- cu ajutorul Pr. diac. Daniel Popa s-a iniţiat un proiect prin care, tinerii ASCOR creează singuri, manual, prin şedinţe regulate, costumele tradiţionale ale ASCOR Galaţi,

- pentru aceasta s-a înfiinţat atelierul de cusut, cu întâlniri săptămânale, care se bucură de mare succes în rândul tinerilor,

- în fiecare an, cu prilejul Sfintelor Paşti, membrii ASCOR au ajutat Arhiepiscopia Dunării de Jos la buna desfăşurare a sărbătorii, atât prin manifestări cultural - tradiţionale cât şi cu orice altceva a fost nevoie,

- tot aici s-au organizat, după un program bine stabilit, diverse acţiuni culturale, seri de poezie, seri de muzică folk, şezători, scenete populare, etc

- s-a continuat şi în acest an, organizarea Agapei tradiţionale de Paşte, motiv cu care au fost prezenţi, pe lângă tinerii din generaţia actuală şi tineri din generaţiile trecute.

 

DEPARTAMENTUL SPORT-ECOLOGIE-SĂNĂTATE

 

- acest departament, a organizat, săptămânal întreceri sportive, competiţii, meciuri de volei, handbal, fotbal, în cadrul Sălii de Sport Puşchin şi nu numai, atât între membrii asociaţiei noastre, cât şi între noi şi cei de la Liga Studenţilor din Galaţi cu care avem o strânsă şi extrem de fructuoasă colaborare pe toate segmentele de activitate,

- s-au organizat acţiuni recreative, sportive, ieşiri la aer curat, mese la iarbă verde etc, toate acestea urmate de acţiuni ecologice.

 

 

DEPARTAMENTUL FINANCIAR

 

 

- acest din urmă departament s-a îngrijit, de-a lungul acestei perioade, ca toate activităţile organizate de celelalte departamente, activităţi menţionate mai sus ce au implicat sume mari de bani, să aibă sursa financiară necesară,

 

- astfel, s-a reuşit ca bugetul ASCOR să înregistreze o îmbunătăţire considerabilă, prin atragerea de noi finanţări, locale, naţionale dar şi internaţionale,

 

- un ajutor în bani constant, lunar, este acordat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, de a cărei binecuvântare ne bucurăm în toate demersurile şi activităţile noastre,

 

- tot acest departament gândeşte mereu strategii noi de atragere de fonduri băneşti, unul dintre acestea fiind promovarea ASCOR în toate mediile, în diferite moduri, pentru a face cunoscut activităţile noastre şi astfel să obţinem sume de bani importante prin Campania de 2% din impozitul pe venit.

 

DEPARTAMENTUL MISIONAR

 

Pe parcursul acestui an, ASCOR, a primit mai multe vizite ale unor tineri, atât proveniţi de la filialele ASCOR din ţară, alţi tineri ortodocşi din alte ţări, precum şi tineri protestanţi lutherani din Germania, după cum urmează:

- în perioada 09 -10 iulie, ASCOR Galaţi a primit vizita unui număr de 50 de tineri studenţi de la ASCOR Iaşi care au vizitat Eparhia noastră, aflându-se într- un pelerinaj,

- în perioada 29 iulie - 7 august, ASCOR a primit vizita delegaţiei de studenţi din

Germania – Tubingen, Baden Wurttemberg, motiv cu care a sărbătoririt Jubileului - 15 ani de schimb de experienţă teologic, cultural şi tradiţional,

- în perioada 24 august - 1 septembrie, ASCOR a primit vizita tinerilor din

Asociatia Tinerilor Ortodocsi Romani de peste hotare, a Mitropoliei Europei Occidentale si Meridionale (MOREOM). – Franţa, aflaţi în pelerinaj la Dunărea de Jos şi în alte zone ale ţării,

- în perioada 04 – 15 august, ASCOR a reînceput organizarea Taberei Naţionale de Creaţie de la Viziru, judeţul Brăila, motiv cu care au fost prezente mai multe filiale ASCOR din ţară.

- tot în cadrul acestui departament, s-au desfăşurat diferite pelerinaje în ţară şi în Arhiepiscopie:

- unul şi cel mai reprezentativ ar fi cel de la Mănăstirea Buciumeni, din Judeţul Galaţi, sărbătorit cu ocazia prăznuirii hramului Sfinta Treime,

- în cadrul acestui pelerinaj, unde au participat un număr de 1.000 tineri, ASCOR a avut, prin membrii săi, rolul de organizator,

- tot acest departament organizează în fiecare seară de miercuri, în cadrul Capelei Studenţeşti, Ateliere de Creaţie, ateliere în cadrul cărora tinerii studenţi învaţă cum să realizaze metaniere şi cruciuliţe din şnur,

- cu ocazia sărbătorii Crăciunului, ASCOR organizează repetiţii la colinde, cu toţi membrii interesaţi, pentru ca în apropierea sărbătorii să se meargă la colindat pe la toate instituţiile sociale din oraş şi nu numai,

- în seara zilei de 26 decembrie, ASCOR organizează obişnuita şi tradiţionala Agapă de Craciun, motiv cu care sunt invitaţi toţi membrii şi simpatizanţii ASCOR, care au participat de-a lungul anilor, precum şi cei noi, în cadrul căreia vor avea loc programe culturale şi oferire de daruri,

- în ziua de 22 decembrie, ASCOR Galaţi organizează un frumos Concert de Colinde, intitulat „O, ce veste minunată!” cu participarea Facultăţii de Teologie, a Seminarului Teologic din Galaţi, precum şi a numeroase grupuri de colindători din satele apropiate,

Consiliu
de conducere
  • Președinte:
   Codruț Mirică
  • Vice Președinte:
   Mihai Jalbă
  • Vice Președinte:
   Florentina Radu
  • Secretar:
   Florentina Simona Atanasiu
  • Secretar:
   Ana Maria Șoga
  • Consilier:
   Nicolae Păun
Sedii
ascor galati
 • Birou Administrativ
  in cadrul Centrului Eparhial
 • Capela Studenților
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Căminul H
 • Centru Activitați Culturale
  Cămin LSG, mansarda
 • Atelier de Creatie
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Cămin A, demisol
 • Atelier de Pictura
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Cămin A, demisol

Calendar