Departamente

A.S.C.O.R. are un caracter national, cu filiale in toate centrele universitare din tara: Sibiu, Craiova, Alba-Iulia, Oradea, Timisoara, Baia-Mare, Iasi, Suceava, Bacau, Galati, Constanta, Tulcea etc.

Misiunea asociaţiei este promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe, cu prioritate în mediile universitar şi pre-universitar.
A.S.C.O.R. urmăreşte, de asemenea, apărarea drepturilor tinerilor şi conştientizarea îndatoririlor acestora pe care le au faţă de Biserică, neam şi familie.

Obiectul de activitate propus constă în următoarele: implicarea în viaţa pastoral misionară a parohiilor şi eparhiilor, încurajarea dialogului între credinţă şi cultură, promovarea valorilor moralei creştine şi desfăşurarea de activităţi filantropice (ajutarea bătrânilor, deschiderea cantinelor sociale…) etc.

Mijloacele prin care A.S.C.O.R. îşi atinge aceste scopuri sunt: organizarea de tabere creştine, pelerinaje, conferinţe, editarea de reviste, pliante, broşuri şi alte materiale informative, diverse activităţi de voluntariat, ctitoriri de biserici, de troiţe, de monumente etc., activităţi de mas-media, realizarea de programe proprii şi colaborări cu instituţii educaţionale şi diverse O.N.G.-uri, pentru combaterea unor vicii cu consecinţe negative asupra tinerilor (droguri, alcool, violenţă etc.) etc. Fiecare dintre aceste activităţi va fi iniţiată şi finalizată cu binecuvântarea ierarhului.

Incă de la înfiinţare, Filiala „Sf. Ap. Andrei" de la Galaţi s-a organizat în 6 departamente, în cadrul cărora s-au desfăşurat activităţi săptămânale, după un program bine stabilit.

Fiecare departament este coordonat de un responsabil care, ajutat de alţi tineri studenţi, formează o echipă de lucru.

 

Departamentul UNIVERSITARIA

Activităţile acestui departament se orientează către toţi studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos", cu toate facultăţile de care dispune, constând, în principal, în organizarea de întâlniri duhovniceşti pe diverse teme şi cu invitaţi din toate domeniile. În urma acestora, tinerii îşi pot lămuri toate problemele ce îi frământă.

Capela studenţească este o parte integrantă a acestui department. Prin activităţile proprii pe care le desfăşoară, după un program săptămânal, însoţit de cel de rugăciune zilnic, la care studenţii participă în număr mare.

Anual, acest departament organizează Sfinţirea căminelor studenţeşti, moment unic pentru toţi studenţii de la Dunărea de Jos, împărţindu-le calendare, iconiţe, cărţi de rugăciune, pliante etc.

Domeniile de activitate ale acestui department:

 • Seminarii, Conferinţe şi Întâlniri duhovniceşti,
 • Sfinţirea căminelor studenţeşti,
 • Şedinţe regulate purtate între Asociaţiile Studenţeşti şi Rectorul Universităţii Dunărea de Jos,
 • Colaborarea cu celelalte ONG-uri şi Ascociaţii ale Studenţilor,
 • Organizarea şi stabilirea programului Capelei Studenţilor ASCOR,
 • Editarea Revistei THEOSIS şi organizarea altor activităţi mass-media;
 • Participarea la Consfătuirile şi Întâlnirile Naţionale ASCOR,

Departamentul PREUNIVERSITARIA

 • Este departamentul care face legătura între asociaţie şi toate liceele gălăţene. În cadrul acestui department se organizează întâlniri frecvente ale tinerilor cu preoţi, pe teme dorite de ei. Actualmente, în fiecare liceu se află câte un grup de legătură, format din 5 elevi, care constitue puntea de unire dintre mediul preuniversitar şi cel universitar.
 • promovarea ASCOR şi a activităţilor ASCOR în toate liceele gălăţene,
 • participarea tinerilor elevi la toate acţiunile ASCOR, prin contactul şi implicarea permanent a profesorilor de religie,
 • contact permanent al ASCOR ului cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Galaţi,

Departamentul MISIONAR

 • Se ocupă atât de acţiunile sociale şi filantropice cât şi de cele misionare, astfel:
 • acţiuni şi programe în Orfelinate, Aziluri, Penitenciare, familiile sărace pe care ASCOR le are în evidenţă,
 • editarea Revistei Theosis,
 • Activităţi misionare în parohiile din mediul urban şi rural, realizarea de pelerinaje,
 • Administrarea Site ului ASCOR, precum şi permanenta legătură cu filialele ASCOR din ţară,


Departamentul FINANCIAR

Se ocupă cu:

 • Atrategerea de fonduri către ASCOR, donaţii, Programul 2%,
 • Conceperea şi realizarea de proiecte cu finanţare locală, naţională şi europeană,
 • Relaţii internaţionale şi ecumenism,
 • Strategii de Marketing,
 • Atelierul de icoane, Atelierul de realizare de cruciuliţe, metanii,
 • Cursuri de dans.

Activitati SPORT-ECOLOGIE-SĂNĂTATE

 • Este un departament care încearcă să mobilizeze toţi tinerii studenţi în vederea păstrării unui trup sănătos şi a unei minţi sănătoase, prin organizarea de întreceri sportive, acţiuni ecologice prin pădurile şi parcurile din jurul oraşului, precum şi excursii sportive. Tot acest department vine în întâmpinarea tinerilor doritori, prin organizarea de întâlniri şi discuţii pe teme medicale, având invitaţi diverşi medici. Toate acestea vin în sprijinul studenţilor ajutându-i să fie echilibraţi.

Departamentul CULTURAL

 • Se ocupă de păstrarea tradiţiei populare româneşti, prin organizarea de seri culturale, seri de dans popular, vizite în satele din zona Covurluiului pentru a culege folclor, spectacole, scenete tradiţionale, concerte ale Corului Asociaţiei.
 • Acest departament dispune începând cu anul 2003 şi de un centru de tradiţii, unde tinerii pot învăţa cum să realizeze obiecte tradiţionale
 • expozitii de icoane pe sticla, lemn si alte obiecte traditionale,
 • proiecţie de filme cu specific tradiţional,
 • concerte de muzică tradiţională,
 • piese de teatru,
 • scenete şi şezători organizate de ASCOR cu teme tradiţionale din folclorul românesc (datini, tradiţii şi obiceiuri),
 • cursuri de dans popular.
Consiliu
de conducere
  • Președinte:
   Codruț Mirică
  • Vice Președinte:
   Mihai Jalbă
  • Vice Președinte:
   Florentina Radu
  • Secretar:
   Florentina Simona Atanasiu
  • Secretar:
   Ana Maria Șoga
  • Consilier:
   Nicolae Păun
Sedii
ascor galati
 • Birou Administrativ
  in cadrul Centrului Eparhial
 • Capela Studenților
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Căminul H
 • Centru Activitați Culturale
  Cămin LSG, mansarda
 • Atelier de Creatie
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Cămin A, demisol
 • Atelier de Pictura
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Cămin A, demisol

Calendar