Despre noi

ASCOR Galati a luat fiinţă, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi prin permanenta purtare de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, ca filială a Asociaţiei Studenţilor Creştin Ortodocşi Români, în anul 1993, luându-şi ca protector spiritual pe Sfântul Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat la propovăduire.

ASCOR este una dintre cele mai active şi fidele organizaţii de tineret ale Bisericii Ortodoxe Române, non-profit şi non-guvernamentale care îşi propune, prin domeniile sale de activitate şi prin programele sale, să promoveze credinţa creştin ortodoxă în rândul tinerilor, studenţi şi elevi.

Zilnic, tineri voluntari, se află aici, cu timp şi fără timp, în slujba acelor tineri care nu au descoperit încă darurile minunate ale Bisericii, prin organizarea de seminari, conferinţe şi întâlniri duhovniceşti, se află în slujba semenilor lor aflaţi în griji şi în nevoi, în slujba celor celor părăsiţi, celor din aziluri, penitenciare şi orfelinate.

Totodată aceeaşi tineri nu îşi uită tradiţiile, portul, dansul şi cântecul popular şi promovează toate acestea prin programe extrem de interesante. Tot ei fac misiune în parohiile din mediul urban, dar mai ales în cel rural, cântând Sfânta Liturghie şi vorbind cu bătrânii satului, pentru ca apoi să continue acest şir de manifestări, prin organizarea de programe sportive şi ecologice.

ASCOR înseamnă o familie mereu deschisă pentru noi membrii care vin şi îşi găsesc aici o oază de linişte, de bucurie, îşi găsesc prieteni adevăraţi pentru ca împreună să se dovedească a fi extreme de utili Bisericii.

 

Cuvânt al ÎPS Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscop al Dunării de Jos

În Biserică, toţi suntem tineri, căci una este a avea vârsta tinereţii - cu asperităţile ei inerente şi fireşti - şi altceva a fi tânăr spiritual, adică apt să primeşti mereu noi impulsuri, care te îm­bogăţesc şi te împlinesc duhovniceşte.

Tinerii vin întotdeauna cu prospeţimea şi sinceritatea lor în modul de a aborda adevărurile vieţii, ceea ce ar putea fi un impor­tant ajutor dat societăţii pentru a se elibera de servitutile dedublării. Puritatea, sinceritatea, spontaneitatea şi curajul tinerilor în a analiza problemele lumii moderne vor veni în sprijinul maturilor şi al vârstnicilor, generaţii rănite de atâtea experienţe negative, dureroase. Aceştia, la rândul lor, i-ar putea apăra pe tineri de a mai trece vreodată prin astfel de experienţe.

Această dinamică, harnică, duhovnicească şi echilibrată asociaţie care, iată, şi-a însuşit şi o altă dimensiune a slujirii, apostolatul! Poartă acelaşi patronaj spiritual şi se inspiră în lucrarea bisericească din cetate din mesajul Sfântului Apostol Andrei. Este o filială-ctitor al „Sărbătorilor Sfântului Andrei" în societate şi este o mărturie vie a misiunii andreiene în Universitatea „Dunărea de Jos”. Nu este suficient doar elogiul obişnuit în astfel de împrejurări festive, ci se impune evidenţierea structurii organice a acestei părţi din viaţa Bisericii şi a eparhiei.

Tinerii din ASCOR Galaţi fac parte din viaţa de zi cu zi a slujirii dunărene şi fără ei, poate, multe aspecte ale înaintării misiunii în social s-ar face cu mai multă dificultate.

Ei vin acum la un soroc firesc al existenţei în Cetate şi-n Biserică cu un „ snop " de fapte strâns legat cu firul de cicoare al dragostei de Dumnezeu şi de semeni şi ni se prezintă ca parte a întregului Ecleziei.

Tendinţelor bine cunoscute de instituţionalizare şi izolare ori de elitism, tinerii ascoreni gălăţeni le-au opus smerita participare la suferinţele, încercările şi bucuriile celor mulţi, acceptând să împartă cu administraţia eparhială spaţiul de lucru zilnic, ca şi frământările noastre comune, cum împart slujirea lor cu preoţii şi credincioşii din parohii. De aceea fac parte din viaţa, din slujirea şi din frământările noastre de zi cu zi.

De aceea ne bucurăm cu ei, cum ei se bucură împreună cu noi şi îi felicităm şi le mulţumim pentru rodnicia faptelor care sunt ca şi un fagure de miere, din care suntem invitaţi să ne îndulcim! Din inimă mulţumiri şi de la Domnul binecuvântare.

 

Cuvânt al Arhim. Daniil Oltean, Vicar Administrativ

al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Îndrumător spiritual al ASCOR Galaţi.

Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi din Galaţi, aşezată sub patronajul spiritual al Sfântului Apostol Andrei, oferă Bisericii şi societăţii, deopotrivă, un mănunchi de împliniri fidele vocaţiei şi aspiraţiilor care i-au determinat înfiinţarea.Ceea ce impresionează, poate cel mai mult, în viaţa asociaţiei gălăţene, este ataşamentul hotărât şi statornic pentru tradiţia şi viaţa Bisericii şi, în concret, pentru activitatea bisericească a Eparhiei Dunării de Jos. Ascorenii sunt mâinile întinse ale Bisericii către tinerii din societate şi, de multe ori, pentru alte categorii sociale, de la copiii din orfelinate şi bolnavii din spitale, până la cei închişi sau cei în vârstă din penitenciare sau aziluri de bătrâni.

Iar mâinile acestea au ştiut să ajute, să mângâie duhovniceşte şi să construiască aşa cum cere duhul ortodox, aşa cum ne învaţă predania bisericească, aşa cum îşi doreşte orice iubitor de Dumnezeu, fară confuzii doctrinare, fară iniţiative puerile. Şi aceasta nu este deloc puţin lucru.La fidelitatea faţă de Biserică va trebui să adăugăm, ca o altă mare calitate, spiritul viu şi entuziast ce caracterizează activitatea Filialei de la Galaţi a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români.

Credincioşi şi evlavioşi, tinerii ascoreni n-au uitat să fie şi oameni fireşti, plini de iniţiative, harnici şi hotărâţi, reuşind să ducă în rândurile colegilor lor de generaţie din şcoli sau universităţi mesajul Evangheliei Domnului Hristos, însufleţind, în acelaşi timp, lucrarea creştinilor din biserici şi parohii prin elanul lor pilduitor şi nevinovat. Pentru că au ştiut să fie pe mai departe tineri, dar tineri creştini, ei sunt astăzi iubiţi şi apreciaţi, căci un slogan care circulă pe holurile Universităţii „Dunărea de Jos" îi caracterizează cel mai bine: „Acolo unde sunt ascorenii, nu poate fii nimic rău " .Nu în ultimul rând, ASCOR-ul este o şcoală, în sensul cel mai profund al cuvântului.

Nu se obţin diplome, nu se dau premii la această şcoală. Şi poate că tocmai de aceea sunt atât de mulţi cei doritori de a-i urma „cursurile". ASCOR-ul este o şcoală pentru că tinerii se formează aici aşa cum nu reuşesc să o facă în altă parte, învăţând să se roage, să gândească, să comunice, să acţioneze şi să se bucure împreună. Privind în urmă, spre generaţiile de tineri care au „absolvit" şcoala aceasta, îi vedem ca pe nişte oameni maturi şi devotaţi, conştienţi de rolul lor în această lume, fie că se găsesc la catedră, în spitale, în întreprinderi sau în mănăstiri.

Pretutindeni, ei se manifestă cu evlavia şi demnitatea dobândite aici, iar întrunirile lor, de peste timp, sunt poate cele mai frumoase prilejuri de a oferi Bisericii roadele muncii lor: sufletele curate ale unei generaţii entuziaste şi împlinite.Tinerii ascoreni sunt şi astăzi, parcă, mâinile întinse care-1 sprijină pe tânărul cel înviat să se ridice de pe patul morţii la cuvintele Mântuitorului: „Tinere, ţie îţi spun: ridică-te!" .

Consiliu
de conducere
  • Președinte:
   Codruț Mirică
  • Vice Președinte:
   Mihai Jalbă
  • Vice Președinte:
   Florentina Radu
  • Secretar:
   Florentina Simona Atanasiu
  • Secretar:
   Ana Maria Șoga
  • Consilier:
   Nicolae Păun
Sedii
ascor galati
 • Birou Administrativ
  in cadrul Centrului Eparhial
 • Capela Studenților
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Căminul H
 • Centru Activitați Culturale
  Cămin LSG, mansarda
 • Atelier de Creatie
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Cămin A, demisol
 • Atelier de Pictura
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Cămin A, demisol

Calendar